ปรับปรุงล่าสุด 11/01/2565

ฮาฟวิก (วิกผมครึ่งหัว)

ฮาฟวิก (วิกผมครึ่งหัว) เส้นไหมเกรดเอ ทนความร้อนได้ สามารถหวีหนีบ สระ ได้