ปรับปรุงล่าสุด 23/09/2564

ฮาฟวิก (วิกผมครึ่งหัว)

ฮาฟวิก (วิกผมครึ่งหัว) เส้นไหมเกรดเอ ทนความร้อนได้ สามารถหวีหนีบ สระ ได้