ปรับปรุงล่าสุด 29/06/2565

ฮาฟวิก (วิกผมครึ่งหัว)

ฮาฟวิก (วิกผมครึ่งหัว) เส้นไหมเกรดเอ ทนความร้อนได้ สามารถหวีหนีบ สระ ได้