Refund and return policy

更新信息 29/06/2022

เงื่อนไขการรับประกัน และคืนสินค้า

1. เมื่อลูกค้าได้เซ็นรับสินค้า ควรเช็คสินค้าโดยทันที กรณีที่สินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือ สินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง รบกวนแจ้งทางร้าน เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า โดยแจ้งทางช่องทางนี้ >>

Line : @wigs9 

 

2.กรณีที่สินค้าที่ได้รับ เกิดจากความผิดพลาดของร้านค้า เช่น ส่งสินค้าผิด ไม่ตรงรุ่น ผิดสี หรือกรณีอื่นๆที่ไม่ตรงกับออเดอร์ที่สั่ง ทางร้านจะทำการส่งเปลี่ยนให้ โดยลูกค้าส่งสินค้ากลับ โดยทางร้านค้าจะออกค่าส่งสินค้าให้คืนในกล่องที่ส่งเปลี่ยน

 

3.ทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้า กรณีที่เกิดจากความผิดของลูกค้า เช่น ทำสินค้าเสียหายเองหลังจากรับสินค้า หรือ ได้รับสินค้าแล้วไม่พอใจ หรือกรณีอื่นๆ 

 

4.ก่อนส่งสินค้าทางร้านจะเช็คสินค้าทุกออเดอร์ กรณีสินค้าพังชำรุด กรณีที่กล่องบุบชำรุดอาจเกิดจาการขนส่ง ซึ่งทางร้านจะเครมสินค้าให้บางกรณี หรือแจ้งทางขนส่งให้ชดใช้สินค้าเสียหาย